Sök på ett psalmnummer ovan för att visa hänvisningar


Med hjälp av den här psalmnummeröversättaren kan du få hjälp att hitta psalmer i Den svenska psalmboken med tillägg, Psalmer i 2000-talet, Sámi sálbmagirji och Julevsáme sálmmagirjje. Välj först en psalmbok att översätta nummer från genom att trycka upprepade gånger på psalmboksrubriken överst på sidan. Sökning i Den svenska psalmboken med tillägg och Psalmer i 2000-talet görs under rubriken "Svenska psalmböcker" eftersom nummerserierna inte överlappar. Skriv sedan in önskat psalmnummer i rutan för detta och klicka på sökknappen. Träffar sorteras efter respektive psalmbok och psalmens språk anges också då Sámi sálbmagirji förutom nordsamiska psalmer även innehåller psalmer på lulesamiska och Julevsáme sálmmagirjje förutom lulesamiska psalmer även innehåller psalmer på umesamiska. Om antalet verser skiljer sig åt mellan psalmböckerna meddelas det under numret, så också om melodiskillnader förekommer. Med reservation för fel och ofullständiga data. Om du hittar ett fel, kontakta mig gärna på info (a) davidlarsson.se så att det kan åtgärdas.

© David Larsson 2023