Sök på ett psalmnummer ovan för att visa hänvisningar

Med hjälp av den här psalm­nummer­över­sät­taren kan du få hjälp att hitta psalmer i Den svenska psalm­boken med tillägg, Psalmer i 2000-talet, Sámi sálbma­girji, Julev­sáme sálmma­girjje, Saalme­gærja, Virsiä meän­kielelä och Ruotsin kirkon virsi­kirja. Välj först en psalm­bok att översätta nummer från genom att trycka upprepade gånger på psalm­boks­rubriken överst på sidan. Sökning i Den svenska psalmboken med tillägg och Psalmer i 2000-talet görs under rubriken "Svenska psalmböcker" eftersom nummer­serierna inte överlappar. Skriv sedan in önskat psalm­nummer i rutan för detta och klicka på sökknappen. Träffar sorteras efter respektive psalmbok och psalmens språk anges också eftersom det i vissa psalm­böcker finns psalmer på flera språk. Om antalet verser skiljer sig åt mellan psalm­böckerna meddelas det under numret, så också om melodi­skill­nader före­kommer. Med reservation för fel och ofullständiga data. Om du hittar ett fel, kontakta mig gärna på info (a) davidlarsson.se så att det kan åtgärdas.

Verktyg för flerspråkig agenda

© David Larsson 2023